Garáž s pultovou střechou

K výrobě garážových stání používáme pouze masivní smrkové profily, které zaručují řádnou odolnost proti povětrnostním vlivům a jsou zároveň vkusným doplňkem rodinných domů.

Garážová stání mají stojky a pozednice z profilu 115×115 mm, krokve jsou z profilu 50×120 mm.

Garážová stání s pultovou střechou jsou zastřešena palubkovým záklopem, kde střešní krytinou je černá pískovaná lepenka, která slouží jako provizorní krytina. Jako alternativní zastřešení lze použít asfaltový šindel anebo polykarbonátové desky. Lze k nim též přiobjednat zástěny, okapy, impregnaci a nátěry lazurou. Není problém vyrobit i jiné rozměry.

Doprava je zajištěna po celé ČR.


Atypická provedení - dřevostavby na zakázku

Pokud Vám nevyhovuje naše základní nabídka garážových stání (je běžné u 80 % našich zakázek), nabízíme Vám vyrobení zahradní dřevostavby přesně dle Vašich představ bez příplatku! Ať už se to týká např.:

 • Napojení stání k domu.
 • Tvaru a rozměru garážového stání.
 • Konstrukce střechy a střešní krytiny.
 • Využití zahradní garážového stání (stání včetně prostoru pro nářadí atd.)

Garážová stání Standard

Garážová stání Standard ke zdiDoprava a montáž po celé ČR!

Nezáleží na tom, kde bydlíte, nebo kam chcete výrobek dopravit. Výrobky dopravujeme a montujeme po celé ČR za stejnou cenu! Chcete ušetřit? Odeberte výrobek v našem výrobním závodě - naložíme Vám ho zcela zdarma.


Zastřešení garážových stání

Garážová stání v základním provedení jsou zastřešené palubkovým záklopem a střešní krytinou je černá pískovaná lepenka. U garážových stání s pultovou střechou lze použít též zastřešení polykarbonátovými deskami. Také si můžete vybrat zastřešení z asfaltového šindele - odstíny hnědý, červený, černý nebo zelený.

Polykarbonátové desky WT

Polykarbonátové desky WT v kombinaci s dřevěnou konstrukcí jsou nejnovějším a kompletním řešením pro různé přístřešky a zastřešení.

Vysoká průhlednost a velmi dobrý prostup světla, jsou jen nepatrnou částí výhod, které tento materiál nabízí. Široký sortiment barev a profilů - trapéz (hranatá vlna): čirá nebo bronz; trapéz (hranatá vlna) - krupička: čirá nebo bronz. Vysoka průhlednost desek zaručuje vynikající prostup světla pod zastřešením, což je hlavním důvodem k jejich použití. Extrémně vysoká odolnost proti nárazu zaručuje, že desky jsou bezpečné, prakticky nerozbitné, ve srovnání s ostatními používanými materiály a zasklívacími systémy. Polykarbonátové desky snesou zatížení přes 120 kg/m², takže jsou vhodné do jakýchkoliv klimatických podmínek. Jednostranný koextrudovaný UV filtr zabraňuje stárnutí a poškozovaní desky slunečním UV zářením. Výborné vlastnosti polykarbonátu zaručují stálé zachovávání stejných mechanických a optických vlastností. Na tyto desky je záruka 10 let.

Komůrkové polykarbonátové desky Makrolon UV

Pro výrobu Makrolonu UV se jako základní surovina používá vysoce kvalitní polykarbonátový granulát od firmy Bayer A.G.

Díky vysoké průsvitnosti, hladkému povrchu a praktické nerozbitnosti nacházejí tyto desky široké uplatnění v různých odvětvích, a to jak v interiérových, tak zejména v exteriérových aplikacích. Desky jsou opatřeny jednostrannou koextrudovanou UV ochranou, jejímž použitím nedochází ke zhoršování těchto vynikajících vlastností a desky si je zachovávají i při teplotách -40 °C až +120 °C. Nabízíme tyto odstíny: čirá a bronz.

Click 16 (rovné desky)

Zaklapávací polykarbonátový systém Click 16 je zaklapávací polykarbonátový systém s desetiletou zárukou, který je vhodný pro snadnou a rychlou instalaci bez použití přítlačných lišt (tudíž se v nich nedrží nečistoty).

Click 16 je vhodný materiál pro nerozbitné zasklívání přístřešků, teras, altánků, parkovacích míst atd. Nabízíme odstíny: čirá a bronz. UV ochrana desky je vždy na vnější straně opatřena koxtrudovanou povrchovou úpravou proti UV záření. Tím desky získávají ochranu proto povětrnostním vlivům.


Asfaltový šindel a barevná lepenka

K výrobkům si můžete objednat asfaltový šindel nebo barevnou asfaltovou lepenku. Dodáme Vám buď pouze samotný materiál nebo pokud si objednáte montáž výrobku, tak Vám krytinu též můžeme položit. Šindel se dodává ve vzoru obdélník (všechny odstíny) nebo bobrovka (pouze červená barva). Barevná asfaltová lepenka je buď zelená nebo červená.


Kotvení garážových stání

Ke všem garážovým stáním si můžete objednat kotvy, které slouží k ukotvení stojek do betonových patek nebo k betonové desce. Toto ukotvení provádíme v rámci montáže. Pokud si zákazník objedná garážové stání bez montáže, tak si kotvení provádí sám.


Lazurovací barvy a nátěrové práce

Každý výrobek se dodává v neošetřeném (přírodním) stavu. Pouze základový rám je opatřen zeleným impregnačním nátěrem. Z tohoto důvodu je po skončení montáže nutné výrobek neprodleně opatřit nátěrem a to min. 2× lazurovacím lakem na dřevo (nejlépe Sokrates Lazurit Forte) z vnější strany. Tato lazura již v sobě obsahuje impregnaci. Pokud pro nátěr zvolíte jiný lazurovací lak, který impregnaci neobsahuje, můžete si bezbarvou impregnaci objednat u nás. Tu provádíme máčením. V dalších letech je třeba provádět další nátěry, dle klimatických podmínek a opotřebení prvního nátěru.

Pokud chcete mít provedeny nátěry a impregnaci opravdu kvalitně, nabízíme jejich aplikaci u nás na dílně. Jelikož natíráme výrobky v rozloženém stavu, dostane se potřebný nátěr i do těch částí, kam již po sestavení výrobku nemáte přístup. U chatek se jedná zejména o perka palubek (stěnovnic). Stěny chatky časem sesychají a pak je vidět perko palubky. Pokud je toto perko natřeno, tak výsledný dojem nepůsobí rušivě. U pergol a garážových stání se jedná zejména o čepy, dlaby a příčné řezy. U chatek nabízíme také vnitřní nátěry, jejich funkce je zejména estetická, ale též praktická (omývání stěn).

Tyto práce si můžete objednat spolu s výrobkem. Výrobek se natře přímo ve výrobě.


Oplechování střechy + okapy a svody

Oplechování střech a osazení okapů a svodů lze objednat ke každému výrobku. Velmi dobře chrání dřevostavbu - oplechování lemů střechy zabraňuje jejímu stárnutí; okapy a svody zabraňují samovolnému stékání vody a tím nedochází k ostřiku dešťové vody na chatu. Materiálem je pozinkovaný plech, popř. lze použít titanzinek nebo měď. Cena zahrnuje komplet oplechování krajů a lemů střechy, osazení 2 ks okapů (u pultových střech 1 ks) a 2 ks svodů (u pultových střech 1 ks) vč. veškerého potřebného materiálu (háky, kotlíky, objímky, kolena, výpusti, atd.).


Základy pod domek pomocí vrutů Krinner

Zemní vruty Krinner lze objednat pouze společně s jejich montáží. Součástí dodávky jsou jak samotné zemní vruty vč. jejich příslušenství, tak i naimpregnovaný zesílený rám z hranolů 10×10 cm, kotevní trámové botky a montáž vrutů. Je třeba počítat s tím, že vstup do domku bude min. cca 10 cm vysoko nad terénem.

Úspěšná montáž vrutů může proběhnout pouze tehdy, pokud je podloží dobře prostupné, a to min. do hloubky 60 cm (používáme vruty o délce 65 cm). Musí se jednat o rostlý terén, podloží musí být stabilní (pozor na písky). Terén musí být rovný, max. přípustné převýšení je 1 cm na 1 m (dá se však přiobjednat délkové nastavení vrutů). Tuto skutečnost se zavazuje zákazník ověřit a to například tak, že v místech uvažovaného základu provede zkušební vrty vrtákem o délce min. 60 cm anebo zatluče do země patřičně dlouhou železnou tyč, kterou ověří prostupnost terénu. Pokud si zákazník není jist skladbou terénu, je vhodné, aby oslovil geologa s žádostí o konzultaci nebo se obrátil na české zastoupení vrutů Krinner, společnost KRINNER CZ s.r.o. Naše firma vruty pouze montuje a není schopna kvalifikovaně posoudit vhodnost terénu pro montáž vrutů, resp. navrhnout potřebnou délku vrutu a typ vrutu pro dané podloží.

Za zlomek času potřebný pro vykopání a vybetonování základů, založíme dřevostavbu na zemních vrutech Krinner. Základy je možné okamžitě zatížit, odpadá technologická přestávka při betonáži. Žádné kopání, betonování a odvoz vykopané hlíny. Vruty jsou testovány na tlakovou, tahovou i boční zátěž.

vrut Krinner
vnitřní víčko
trámová botka vnitřní a vnější

Výhody vrutů Krinner

 • Rychlá montáž vrutů, bez výkopů a betonování.
 • Odpadá likvidace vykopané zeminy.
 • Možnost jejich pozdějšího odstranění či přemístění na jiné místo.
 • Nižší cena oproti betonové desce anebo betonovým pilířům.
 • Podlaha domku je takto ve vzduchu, což umožňuje proudění vzduchu pod chatkou. Tím nemůže domek vlhnout od spodu a to značně prodlužuje jeho životnost.

Nevýhody vrutů Krinner

 • Lze je použít pouze tam, kde je zemina dobře propustná min. do hloubky 60 cm. Musí se jednat o rostlý terén, podloží musí být stabilní. Ze strany zákazníka je nezbytný průzkum terénu - jeho prostupu.
 • Podlaha domku bude začínat cca v 10 cm výšce nad terénem. Z toho vyplývá zhoršená manipulace při uskladnění např. sekačky anebo stavebního kolečka.