Příkrmiště pro ovce, koně, skot

Několik typů krmiště s rozdílnou cenou - jednoduché kruhové krmiště o průměru 1.7 m - jesle se střechou a krmítkem - četvercové krmiště se střechou a krmným košem. Upřesnění v ceníku.